Oslo Høyres stortingsliste for valget 2021 er klar!

Her er Oslo Høyres stortingsvalgliste for 2021.

Les mer

Bli kjent med vår politikk

Oslo Høyre arbeider for at Oslo skal være verdens mest miljø -og klimavennlige storby. 

Bli kjent med vår politikk

Oslo Høyre arbeider for at Oslo skal være verdens mest miljø -og klimavennlige storby.

Kollektivtrafikk

Kollektivtransporten er det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og for reduserte klimagassutslipp.

Lær mer om vår politikk

En aktiv klima- og miljøpolitikk

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen.

Lær mer om vår politikk

Kunnskap i skolen

Vår viktigste oppgave er å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for alle barn og unge i byen vår.

Lær mer om vår politikk

Helse og omsorg

Vi vil sikre at det er brukeren, ikke systemet, som står i sentrum av helse- og omsorgstjenestene.

Lær mer om vår politikk

Nyheter

Våre politikere

Fra Rådhuset til Regjeringen og Stortinget: Bli bedre kjent med Oslo Høyres politikere.

Les mer

 

Finn din lokalforening i Oslo høyre

Oslo Høyre er Høyres største fylkeslag, med 15 bydelsforeninger og mye aktivitet.

Finn din forening