Hva får Oslo i nasjonal transportplan?

Online event

I Norges nyeste nasjonale transportplan (NTP) planlegger staten å bruke 1200 milliarder til transport på vei, bane, sjø og luft de neste tolv årene. Hva får egentlig Oslo av dette? [...]