Digitalt møte om Høyres alternative Oslobudsjett for 2021

Online event

Tidligere i høst la Arbeiderparti-byrådet frem sitt forslag til Oslobudsjett for 2021. Arbeiderparti-byrådets forslag til budsjett var dyster lesing for Osloskolen og for alle som har høyre ambisjoner på miljøsiden. Igjen ser vi at Arbeiderparti-byrådet bekjemper bilen, istedenfor utslippene og ikke tar situasjonen i Osloskolen på alvor. Nå har vi lagt frem vårt alternative Oslobudsjett [...]

Digitalt møte: Læringsteknologi og digitale læremidler i skolen

Online event

Innføringen av digitale læringsmidler i grunnskolen representerer et radikalt paradigmeskifte. Mer digital kompetanse og økt bruk av teknologi i alle fag for å styrke de grunnleggende ferdighetene er en viktig del av Fagfornyelsen. For å nå dette målet rulles nå digitale skjermflater som nettbrett, PC og Chromebooks ut til et ukjent antall elever i grunnskolen [...]

Nominasjonsmøte 2020

Online event

Som følge av smittevernstiltak i Oslo kommune blir Oslo Høyres nominasjonsmøte i representantskapet arrangert digitalt 14. desember. Lenke til registrering ble sendt til alle medlemmer av representantskapet 30. november. Møtet vil bli sendt direkte som en livestream for medlemmer og presse fra Oslo Høyres Facebookside. Møtet er planlagt å starte kl. 18.00. For spørsmål kan [...]

«Lære hele livet» – hva skal til? med Henrik Asheim

Online event

Torsdag 4. februar klokken 1900-2000. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil at vi skal kunne ta utdanning hele livet, og at det skal bli lettere å ta utdanning for flere. Derfor har regjeringen lagt frem kompetansereformen «Lære hele livet» som skal sørge for at ingen går ut på dato i norsk arbeidsliv på grunn [...]

Webcast med Mudassar mandag 15. februar kl 20.00

Online event

Webcast med Mudassar mandag 15. februar kl 20.00 I dag la regjeringen frem perspektivmeldingen som viser at det vil bli et stadig større sprik mellom statens inntekter og utgifter i årene fremover. Det offentliges overforbruk tilsvarer årlige skatteøkninger på 5 milliarder kroner, eller tilsvarende årlige kutt i statsbudsjettet. Mudassar kommer for å fortelle om regjeringens [...]

Fellesmøte med Viken Senior Høyre tirsdag 16. februar

Online event

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innleder: «Norge inn i ny tid» klokken 11:00 – 13:00. Det blir et digitalt møte med påmelding,men ingen betaling. Nærmere informasjon med adgangs-lenke til det digitale møtet blir sendt ut.

Boligprisgaloppen – kan den bremses?

Er det mulig å bremse boligprisgaloppen i Oslo, slik at det fortsatt skal være mulig for folk med vanlige jobber å kjøpe seg en bolig i byen vår? Etter at boligprisene i Oslo steg med 12 prosent i 2020, har den eksplosive prisveksten fortsatt inn i 2021. Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel etter boliger i [...]

Webinar med Guri Melby: Skole i koronaens tid

Online event

Det siste året har hjemmeskole preget skolehverdagen. Elever og lærere har gått gjennom en enorm omstilling; fra fysisk til digital undervisning, og fra felles lunsj og friminutt, til å ikke kunne møte venner og kolleger på skolen. Vårens skriftlige eksamener er nå avlyst, og det er usikkert når skoledagen er tilbake til normalen. Kunnskapsminister Guri [...]