Årsmøte i Oslo Senior Høyre torsdag 25. november klokken 19:00

Høyres Hus Stortingsgaten 20,Oslo,Oslo

Årsmøte avholdes i Høyres hus. Det blir et politisk foredrag klokken18:00 med tema: «Trusler mot vårt liberale demokrati? Hva kan vi gjørefor å motvirke disse?». Juleservering etter årsmøtet. Innkalling med [...]

Møte for nye medlemmer i 2021

Høyres Hus Stortingsgaten 20,Oslo,Oslo

Tusen takk for at du har meldt deg inn i Høyre. Det er vi glade for. Vi håper du allerede har kommet i kontakt med bydelsforeningen din, og vi setter [...]

Årsmøte i representantskapet 2022

Tentativ tidsplan for Oslo Høyres årsmøte 2022. Årsmøtet strømmes direkte på  Oslo Høyres Facebooksider Kan bli justert med tidligere avslutning fredag og lørdag - avhengig av antall påmeldte til debattene [...]