våre hjertesaker

Alna Høyre vil fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, samt legge FNs bærekraftsmål til grunn for bydelens planer.

Her kan du se våre hjertesaker:

Barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstvilkår i vår bydel. Vi vil arbeide for å forebygge kriminalitet. Vi vil ha gode ungdomstiltak som fanger opp ulike interesser. Vi vil utvide åpningstidene til ungdomsklubbene.

les mer

Vil ha Aker sykehus som et lokalsykehus for Groruddalen. Våre innbyggerne skal kunne velge mellom private og offentlige leverandører. Vi vil at den enkelte bruker skal ha så få ulike personer i sitt hjem som mulig.

les mer

Vi vil bygge lokk over E6. Vi vil forlenge t-banen til A-hus og bygge tverrforbindelse til t-banelinjene i Groruddalen. Våre barn skal ha trygge skoleveier.

les mer

Kom i kontakt med oss

Berit Solli
Leder

Frode Nicolaisen
Nestleder

Børge Ingvaldsen
Gruppeleder BU

Våre folk

Alna Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter