våre hjertesaker

Her kan du bli bedre kjent med våre hjertesaker.

Barn i bydel Bjerke bør få en trygg og lærerik oppvekst, med gode muligheter for fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. Et mangfold av kommunale og private barnehager gir det beste barnehagetilbudet.

les mer

Bydelens innbyggere skal få et tjeneste- og kulturtilbud med mangfold og muligheter for alle. I Bjerke skal alle få leve frie liv, uten mobbing, diskriminering, utenforskap eller negativ sosial kontroll.

les mer

Kollektivtrafikk er en effektiv og miljøvennlig reisemåte, veksten i persontransport må skje kollektivt. Vi har gode direkteforbindelser til sentrum med buss og t-bane, og bytte til bytrikk på Sinsen.

les mer

Kom i kontakt med oss

Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven

Bjørgulv vinje borgundvaag
Leder

Thor A. Lysenstuen
Nestleder

Egil Husmo
Gruppeleder BU

Våre folk

Bjerke Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter