Styret

Leder/Nettredaktør: Helge Selstø

Nestleder/Nettmedarbeider: Jon Ole Bjørklund Whist

 

Gruppeleder/Kampanjemedarbeider: Egil Husmo

Kampanjeleder/sekretær: Thor A. Lysenstøen

Kvinnekontakt: Ragnhild Myklebust

Medlem: Bård W. Stende

Medlem: Anne Lise Cristofoli

Kampanjemedarbeider: Oddmund Østebø

Unge Høyre kontakt: Mathias Meyer

Seniorkontakt: Gunnar Larne

Økonomiansvarlig: Pål Alm-Kruse

Nettmedarbeider: Karen Mørkved

Medlemsansvarlig/Nettmedarbeider: Bjørgulv V Borgundvaag

Varamedlem: Thor Ingar Aasheim

Varamedlem: Irene Rossow

Flerkulturell kontakt/Varamedlem: Shervin Najafpour

Kampanjemedarbeider/Varamedlem: Linda Ulriksen

Bydelsutvalget

Gruppeleder: Egil Husmo  
Medlem: Mathias Meyer  
Varamedlem: Sarbjeet Grewal  
Varamedlem: Linda Charlotte Ulriksen  
Varamedlem: Karen Margrete Mørkved  
Varamedlem: Irene Rossow  
Varamedlem: Helge Selstø  
Varamedlem: Shervin Najafpour  
     
Arbeidsutvalget:    
Medlem: Egil Husmo  
     
Byutvikling og miljøkomite:    
Medlem: Thor-Ingar Aasheim  
Medlem: Irene Rossow  
Varamedlem: Linda Ulriksen  
Varamedlem: Shervin Najafpour  
Varamedlem: Helge Selstø  
Varamedlem: Thor A. Lysenstøen  
     
Demokrati, oppvekst og kulturkomite:    
Medlem: Mathias Meyer  
Medlem: Karen Mørkved  
Varamedlem: Shervin Najafpour  
     

Styret

Leder/Nettredaktør: Helge Selstø 92891382
Nestleder/Nettmedarbeider: Jon Ole Bjørklund Whist 95100342
Gruppeleder/Kampanjemedarbeider: Egil Husmo 98245421
Kampanjeleder/sekretær: Thor A. Lysenstøen 99092481
Kvinnekontakt: Ragnhild Myklebust 91103838
Medlem: Bård W. Stende 90053542
Medlem: Anne Lise Cristofoli 98835842
Kampanjemedarbeider: Oddmund Østebø 90033800
Unge Høyre kontakt: Mathias Meyer 46959450
Seniorkontakt: Gunnar Larne 90046968
Økonomiansvarlig: Pål Alm-Kruse 41909832
Nettmedarbeider: Karen Mørkved  
Medlemsansvarlig/Nettmedarbeider: Bjørgulv V Borgundvaag 92422924
Varamedlem: Thor Ingar Aasheim 95154985
Varamedlem: Irene Rossow 93038008
Kampanjemedarbeider/Varamedlem: Linda Ulriksen 91636893
     

Bydelsutvalget

Gruppeleder: Egil Husmo 98245421
Medlem: Mathias Meyer 46959450
Varamedlem: Sarbjeet Grewal 46131173
Varamedlem: Linda Charlotte Ulriksen 91636893
Varamedlem: Karen Margrete Mørkved  
Varamedlem: Irene Rossow 93038008
Varamedlem: Helge Selstø 92891382
     
     
Arbeidsutvalget:    
Medlem: Egil Husmo 98245421
     
Byutvikling og miljøkomite:    
Medlem: Thor-Ingar Aasheim 95154985
Medlem: Irene Rossow 93038008
Varamedlem: Linda Ulriksen 91636893
Varamedlem: Helge Selstø 92891382
Varamedlem: Thor A. Lysenstøen 99092481
     
     
Demokrati, oppvekst og kulturkomite:    
Medlem: Mathias Meyer 46959450
Medlem: Karen Mørkved