En grønn by

Vi skal ta vare på Marka og Oslofjorden, bekjempe forsøpling og forurensning og sørge for at det er enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen.

Gode miljøløsninger dannes av økologisk og økonomisk bærekraft. De grepene vi tar skal lede til relle, varige forbedringer og balansere miljø med økonomi og sosiale hensyn.

Historien gir oss grunn til å være teknologioptimister: aldri før har gjennomsnittlig levealder vært høyere eller andelen mennesker i hungersnød vært lavere.

Det er ingen motsetning mellom vekst og miljø, tvert imot: det er kun når det grønne skiftet blir økonomisk bærekraftig at det skyter fart. Forskning, teknologisk utvikling og frihandel er forutsetninger for at vi skal finne løsningene på vår tids største miljø- og klimaproblemer.

Det ligger i konservatismens kjerne å bevare, å ta vare på våre omgivelser og overlate dem til neste generasjon i enda bedre stand. Vi skal ta vare på Marka og Oslofjorden, bekjempe forsøpling og forurensning og sørge for at det er enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen.

I en populær og folkerik by som Oslo kan det bli trangt om alle skal kjøre bil. Derfor er det viktig å gi bilistene attraktive alternativer til bilen snarere enn å gjøre hverdagen vanskeligere for dem som er avhengig av biltransport.

Vi trenger å øke kapasiteten på T-banen i byen, tilrettelegge for mer deling av biler, flere sykkelstier og samarbeide med næringslivet for å få ned utslippene fra den omfattende gods- og varetransporten inn til og i Oslo.

Høyre vil:

 • Sørge for at Norge tar ansvar for eget plastavfall ved å støtte etableringen av gjenvinningsanlegg for plast i Norge.
 • Sørge for at staten betaler minst 50 % av de store kollektivutbyggingene i og rundt Oslo og de andre storbyområdene. Dette gjelder blant annet Fornebubanen og ny t-banetunnel i Oslo.
 • Jobbe for å innføre timinuttersintervaller på lokaltogene fra Oslo til Lillestrøm, Ski og Asker.
 • Bygge ny togtunnel i Oslo for å øke kapasiteten på jernbanenettet.
 • Bidra med statlige midler til ny t-banestasjon på Majorstuen.
 • Fortsette et forpliktende samarbeid med EU om utslippsreduksjoner, som sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår som europeiske bedrifter.
 • Gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser ved å øke CO2 -avgiften, men samtidig redusere andre skatter og avgifter.
 • Jobbe for at alle nye personbiler innen 2025 skal være nullutslippskjøretøy.
 • Støtte prosjektet med karbonfangst og lagring ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud og bidra til at det gjennomføres flere slike prosjekter i norsk industri.
 • Legge til rette for batteriproduksjon i Norge basert på fornybar energi.
 • Fortsette med statlige støttede investeringer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte (Nysnø).
 • Øke satsingen på utvikling og produksjon av fornybar energi.
 • Gjøre det lønnsomt å modernisere gamle vannkraftverk og lege til rette for utbygging av nye.
 • Styrke den historiske satsingen på utbygging av et godt kollektivtilbud.
Liten jente med solcellepanel

Høyres plan for å kutte klimautslippene

 

Gode miljøløsninger dannes av økologisk og økonomisk bærekraft. De grepene vi tar skal lede til relle, varige forbedringer og balansere miljø med økonomi og sosiale hensyn.

Historien gir oss grunn til å være teknologioptimister: aldri før har gjennomsnittlig levealder vært høyere eller andelen mennesker i hungersnød vært lavere.

Det er ingen motsetning mellom vekst og miljø, tvert imot: det er kun når det grønne skiftet blir økonomisk bærekraftig at det skyter fart. Forskning, teknologisk utvikling og frihandel er forutsetninger for at vi skal finne løsningene på vår tids største miljø- og klimaproblemer.

Det ligger i konservatismens kjerne å bevare, å ta vare på våre omgivelser og overlate dem til neste generasjon i enda bedre stand. Vi skal ta vare på Marka og Oslofjorden, beskjempe forsøpling og forurensning og sørge for at det er enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen.

I en populær og folkerik by som Oslo kan det bli trangt om alle skal kjøre bil. Derfor er det viktig å gi bilistene attraktive alternativer til bilen snarere enn å gjøre hverdagen vanskeligere for dem som er avhengig av biltransport.

Vi trenger å øke kapasiteten på T-banen i byen, tilrettelegge for mer deling av biler, flere sykkelstier og samarbeide med næringslivet for å få ned utslippene fra den omfattende gods- og varetransporten inn til og i Oslo.

Høyre vil:

 • Sørge for at Norge tar ansvar for eget plastavfall ved å støtte etableringen av gjenvinningsanlegg for plast i Norge.
 • Sørge for at staten betaler minst 50 % av de store kollektivutbyggingene i og rundt Oslo og de andre storbyområdene. Dette gjelder blant annet Fornebubanen og ny t-banetunnel i Oslo.
 • Jobbe for å innføre timinuttersintervaller på lokaltogene fra Oslo til Lillestrøm, Ski og Asker.
 • Bygge ny togtunnel i Oslo for å øke kapasiteten på jernbanenettet.
 • Bidra med statlige midler til ny t-banestasjon på Majorstuen.
 • Fortsette et forpliktende samarbeid med EU om utslippsreduksjoner, som sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår som europeiske bedrifter.
 • Gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser ved å øke CO2 -avgiften, men samtidig redusere andre skatter og avgifter.
 • Jobbe for at alle nye personbiler innen 2025 skal være nullutslippskjøretøy.
 • Støtte prosjektet med karbonfangst og lagring ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud og bidra til at det gjennomføres flere slike prosjekter i norsk industri.
 • Legge til rette for batteriproduksjon i Norge basert på fornybar energi.
 • Fortsette med statlige støttede investeringer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte (Nysnø).
 • Øke satsingen på utvikling og produksjon av fornybar energi.
 • Gjøre det lønnsomt å modernisere gamle vannkraftverk og lege til rette for utbygging av nye.
 • Styrke den historiske satsingen på utbygging av et godt kollektivtilbud.
Liten jente med solcellepanel

Høyres plan for å kutte klimautslippene

 

Våre hjertesaker