Alna

Alna bydel er en av 15 bydeler i Oslo. Bydelen strekker seg fra Helsfyr til Ellingsrud og har omtrent 50.000 innbyggere.

Fra vårt bydelsprogram for 2019 – 2023:

Alna Høyre vil fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, samt legge FNs bærekraftsmål til grunn for bydelens planer.

TRYGG BYDEL
Høyre vil arbeide for å forebygge kriminalitet i samarbeid med bydel – ungdomsorganisasjoner – foreldre – skole og politiet.
Gode ungdomstiltak må fange opp flere med forskjellige interesser som må tilpasses det enkelte området i bydelen.

OMSORG OG HELSETJENESTER
Høyre vil at den enkelte bruker som trenger helsetjenester fra bydelen skal ha valgfrihet til å velge mellom offentlige og private leverandører. Det legges til rette fra bydelen for at den enkelte
bruker skal ha så få personer som mulig i sitt hjem som leverer helsetjenester som hjemmesykepleie/hjemmehjelp. Sykehjemsplass skal innvilges når kriteriene for plass er tilstede.

ALNA HØYRE VIL PRIORITERE:
› TT brukere skal få denne tjenesten når kriteriene tilsier det.
› Transport for våre brukere til møteplasser i bydelen skal være tilrettelagt fra bydelen enten det er privat leverandør av transporttjenester eller bydelen som driver dette selv.
› Helsesøster-, jordmor- og ergoterapitjenesten skal til enhver tid være tilstrekkelig i henhold til behovet innbyggerne trenger. Herunder ligger også skolehelsetjenesten.
› Oppfølging av den enkelte bruker ved behov.
› Barnevernet styrkes.
› Aker skal være lokalsykehus for Groruddalen.

Kontaktinformasjon
E-post: Telefon: (+47) 22 82 90 00

FØLG OSS:

Siste nyheter

Vis alle »

Styret

Leder: Berit Solli
Nestleder og kampanjeleder: Frode Nicolaisen
Sekretær og gruppeleder i bydelsutvalget: Børge Ingvaldsen
Medlemsansvarlig og sosiale medier: Gunnar Kviebakk
Senior Høyre-kontakt: Jens Davidsen
Styremedlem og varamedlem i bystyret: Grete Horntvedt
Styremedlem og medlem av bystyret: Yassine Arakia
Medlem: Siham Essekouri
Medlem: Ragni Arnesen
Medlem: Elisabeth Gulbrandsen
Medlem: Jens Torkild Davidsen

Bydelsutvalget

Gruppeleder: Børge Ingvaldsen
Gruppenestleder: Grete Horntvedt

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her