En miljøvennlig bydel

Frogner Høyres program 2015-2019

Kapittel 4:

En miljøvennlig bydel

[divider_line]Alle bilder i Frogner Høyres program: Hans Kristian Thorbjørnsen og David Ådalen[divider_line]

Frogner Høyre 05.07.2015 kl. 14.14

[button link=»http://www.frognerhoyre.no/frogner-hoyres-program-for-2015-2019/» linkTarget=»_self» icon=»caret-square-o-left»]Tilbake til innledning[/button]  [button link=»http://www.frognerhoyre.no/program-den-beste-bydelen-a-vokse-opp-i/» linkTarget=»_self» icon=»caret-square-o-left»]Tilbake til kapittel 1[/button]   [button link=»http://www.frognerhoyre.no/program-den-beste-bydelen-a-vokse-opp-i/» linkTarget=»_self» icon=»caret-square-o-left»]Tilbake til kapittel 2[/button]
[divider_line]

[button link=»http://www.frognerhoyre.no/kvalitet-og-valgfrihet-i-pleie-og-omsorg/» linkTarget=»_self» icon=»caret-square-o-left»]Tilbake til kapittel 3 [/button]

En miljøvennlig bydel - Frogner Høyres program for 2015-2019Oslo skal kutte klimagassutslippene med 50 % innen 2030 og byen skal være karbonnøytral innen
2050.

Frogner Høyre skal bidra til at Oslo blir en av verdens mest miljø- og klimavennlige storbyer. Det handler om at bydelen og innbyggerne hver dag gjør gode klimavalg. Det handler også om å bygge ut kollektivtrafikken og sykkelveinettet, at fossile energikilder til oppvarming skal fases helt ut og at bydelen skal gå foran i mer bærekraftig energibruk.

Rask bygging av T-bane til Fornebu og planlegging av ny T-bane gjennom sentrum i tillegg til hyppigere avganger for buss er noen av de viktigste kollektivprosjektene fremover.

Vi forplikter oss til:

Frogner Høyre vil bevare bydelens blågrønne profil, med parker, bekker, strender og trær.

Vi vil jobbe for at det etableres sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt som Majorstuen,
Aker brygge/Tjuvholmen og nye Filipstad.

Frogner Høyre vil også jobbe for at regionsbusser som bruker Bygdøy allé som transportkorridor,
og ikke tar med lokalt reisende, skal slutte å kjøre gjennom Bygdøy allé for å redusere trafikk og
forurensing.

Frogner Høyre skal sikre at:

  • Frogner blir en lavutslippsbydel ved at alle nye biler i bydelens administrasjon skal være nullutslippsbiler
  • Alle bydelens kommunale bygninger skal få energi fra fjernvarme eller varmepumpe innen 2019
  • Bydelens anskaffelser skal ha miljø- og klimakrav i sine anbudsprosesser
  • Byutviklingsprosjekter bevarer de grønne lungene i bydelen
  • Bydelsutvalget skal være pådriver for tilrettelegging for sykling i bydelen.

[button link=»http://www.frognerhoyre.no/byutvikling-for-morgendagens-bydel/» linkTarget=»_self» icon=»caret-square-o-right»]Til kapittel 5[/button]

Frogner Høyre går inn for at Frogner skal bli en lavutslippsbydel ved at alle nye biler i bydelens administrasjon skal være nullutslippsbile

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her