Frognerbudsjettet vedtatt

Frognerbudsjettet for 2015 ble er vedtatt. Bydelsutvalget støttet Høyres forslag om å skjerme Frogner Frivilligsentral og ungdomstilbudet i bydelen mot kutt samt å gjennomgå tilbudet ved Amaldhus i første halvår 2015 i før beslutninger om fremtidig organisering fattes.