Byrådet Oslo

Foto: Nyebilder.no

Det blir bedre psykologtilbud i Osloskolen

Psykisk helse i skolen

Frogner Høyres viktige programforslag om å videreutvikle og styrke de gode samarbeidsprosjektene mellom Osloskolen og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ble vedtatt på Oslo Høyres årsmøte i helgen.

Frogner Høyre 22.01.2015 kl. 07.31

Det er viktig at barn og ungdom som trenger hjelp med psykiske eller sosiale problemer får hjelp raskt, og at hjelpen er tilgjengelig og nær. Det er skolen som er det opplagte stedet å fange opp barn og unge som sliter. På årsmøtet 23. og 24 januar vedtok Oslo Høyre sin skolepolitikk for 2015-2019. 

Tekst: Lene Haug // Video OK Film – Bjørn Bangvoll

Se videoen om hva det er elever, lærere, rektorer og spesialpsykologer ønsker seg:

Et godt program for barn og unge

Frogner Høyres representantskapsmedlemmer er svært fornøyde med Oslo Høyres program når det gjelder psykisk helse hos barn og unge.

Bjørn Bangvoll fra Frogner Høyre og Objektiv Kommunikasjon har arbeidet i en årrekke med problematikk knyttet til mobbing, psykiske og sosiale lidelser hos barn og unge. Han har jobbet både politisk og gjennom sin profesjon som filmskaper for å skaffe bedre og raskere hjelp til unge mennesker. Filmen over er tatt opp over en lang periode. Objektiv Kommunikasjon har møtt modige ungdommer som forteller sin historie, rektorer, lærere og psykologer.

Problemet er tydelig – ofte gjøres ingen ting selv om det avdekkes alvorlige forhold. Elevene føler at det ikke nytter å si fra.

Få har vel glemt den grusomme historien om Odin, som bare ble 13 år gammel. Han led sterkt under mobbing, og så ingen utveier eller noen som kunne hjelpe han. Han hadde prøvd, men opplevde at ingen ting ble gjort. Odins løsning var å ta sitt eget liv. Bildet  av han med sitatet: «Det nytter ikke å si fra, de gjør ikke noe likevel» har nok brent seg inn på netthinnen til mange av oss.

Først og fremst har fokuset til Objektiv Kommunikasjon og Bjørn Bangvoll vært på at det er skoleledelsens ansvar å stoppe mobbing og sikre alle elever et godt arbeidsmiljø.

Lærerne og skoleledelsen på sin side sier at de mangler kompetanse når det gjelder å hjelpe barn og unge som sliter psykisk, enten det er på grunn av mobbing eller andre forhold.

De fleste i Høyre husker sikkert også Haagen Poppe, lederen i Vest-Agder Unge Høyre, som er hovedpersonen i Bjørn Bangvolls film.

Haagen Poppe ble kjent over hele Norge for sin modige og personlige tale på Høyres landsmøte i 2014.  Det var første gang han skulle holde en tale på Høyres Landsmøte. I stedet for å snakke om boplikt som han  hadde planlagt, valgte  han å snakke ut om sin vanskelige ungdomstid. Han fortalte om ensomhet, mobbing, selvmordstanker og opplevelsen av at ingen på skolen fanget opp problemene hans, eller gjorde noe for å hjelpe han.

Han høstet stående applaus på Høyres landsmøte i 2014. Helseminister Bent Høie var blant de første som reiste seg for den ærlige og uredde unge mannen.

At ofre for mobbing ikke får hjelp selv om de sier fra og tegnene er tydelige er et gjennomgående problem. Det er derfor viktig å undestreke at det er skoleledelsen og skoleier som har ansvaret for at barn og unge har et trygt læringsmiljø. Dog trenger både lærere og rektorer hjelp til å løse slike krevende oppgaver. Her kommer behovet for styrket samarbeid på tvers av etablerte båser inn.

Er samabeid så vanskelig?

Som Erling Lae kunne ha sagt det, så enkelt og så vanskelig er det! Sier jeg på slutten av filmen.

Psykologer, barnevernspedagoger og andre som har som sin oppgave å hjelpe barn og ungdom, bør arbeide ute på skolene der barna er!

De kan hjelpe til før problemene har vokst seg veldig store. Det er lettere og billigere å løse problemer tidlig. Sagt på en annen måte: Det er mye lurere å tette en lekkasje når den oppstår enn å måtte renovere et helt hus.

Det virker enkelt og opplagt, men i praksis er det komplisert. Spesialisthelsetjenesten er statlig og sorterer under Helse Sør-Øst, mens skolene er kommunale. Barnevernet er både statlig kommunalt og hører inn under andre budsjetter enn skolene uansett. De ulike profesjonene har verken samme ledelse eller tradisjonelt hatt mye kontakt med hverandre. BUP Vest får, for eksempel, ikke «betalt» for den behandlingen de utfører når de er ute i skolene og arbeider.

Det er politiske beslutninger som må til. Det sier rektorer og psykologer – som gjerne vil samarbeide, men ofte ikke får det til.

Samarbeidet mellom BUP og Osloskolen skal videreutvikles og styrkes!

Det er vi i Frogner Høyre meget glade for. Det er akkurat denne typen samarbeid vi har etterlyst og ønsket oss. Med dette har vi langt på vei fått det programmet vi har ønsket oss og jobbet for.

Mange medlemmer i Frogner Høyre har i hele 2014 jobbet målrettet for å få innført en nullvisjon for selvmord blant barn og unge i Osloskolen. Det var Jørn Lein Mathisen som første gang tok opp saken i forkant av Oslo Høyres årsmøte i januar 2014. Den gangen var det ikke noe noe program til behandling, men Frogner Høyre sendte inn et resolusjonsforsalg om nullvisjon for selvmord blant barn og unge. Resolusjonsforslaget ble delvis vedtatt. Mange var skeptiske til en nullvisjon og det stod bare et en nullvisjon for selvmord skulle utredes.

For oss var ikke det godt nok. Spesielt Jørn Lein Mathisen og jeg var opptatt av å få innført en slik nullvisjon i Osloskolen og en helhetlig modell for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk hos barn og unge.  Vi ønsket å innføre en fornorsket variant av en den svært vellykkede og veldokumenterte TRUST-modell fra Miami-Dade County. Resultatene de kan vise til i Miami-Dade County er overbevisende.

TRUST-modellen kan du lese mer om her.

I juni var vi heldige, for lederne for TRUST-modellen var i Norge. Jeg fikk et tips om dette, og inviterte dem til et møte med programutvalget «Levende by». Møte kom i stand på svært kort varsle og en delegasjon som også bestod av norske fagfolk fløy til Oslo fra Bergen og Kristiansand sammen Frank Zenere og Joaquin Hernandez.

Vi fikk høre mer om modellen direkte fra kildene og fikk presentert konkrete forslag til hvordan den ganske enkelt kunne tilpasses norske forhold. Det var et inspirerende og og overbevisende møte. Det var Frogner Høyres leder Ola Kvisgaard som ledet arbeidet i programutvalget «Levende by», der også jeg var medlem.

Statsekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Astrid Nøklebye Heiberg tok seg fri fra et møte på Stortinget og prioterte å møte Zenere og Hernandez. Hun er forøvrig også fra Frogner.

Videre utover høsten forsatte vi arbeidet og Bjørn Bangvoll og jeg arrangerte blant annet et seminar for Interessegruppen for Helse og Sosial i Oslo. Høyre. Dit kom et bredt spekter av fagfolk og fortalte om sitt arbeid og sine idéer. Alle etterlyste samabeid mellom helsetjenestene, barnevernet og skolene.

Østlandssendingen var også til sted på dette seminaret og laget en god og grundig nettsak om temaet og møtet.

Nullvisjon for selvmord blant barn og unge ble vedtatt i november

Oslo Høyre har vedtatt at Osloskolen skal ha en nullvisjon for selvmord blant barn og unge. Allerede i november ble nemlig helsepolitikken til Oslo Høyre vedtatt.

I tillegg ble det vedtatt å innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging i Osloskolen.

Helsedelen av programmet har flere punkter som skal sikre barn og ungdom raskere og bedre tilgang til psykolog, barnevernspedagog eller miljøterapeuter når de har behov for dette. Grunnet barrierene som finnes i systemet når det gjelder samarbeid på tvers av helsevesenet og skolene er det imidlertid viktig å få inn formuleringer om dette også i skolekapittelet.

Oslo Høyres program for perioden 2015-2019 er i ferd med å bli svært godt når det gjelder psykisk helse for barn og unge!

Det har krevd mye arbeid fra mange. Samtidig har vi lært veldig mye om hva som fungerer og hva som ikke fungerer gjennom alle møtene med fagmiljøer både fra Miami og Norge. Det har vært interessant og det har gjort at vi ser løsningene klart for oss. De finnes! Vi må bare ta noen gode og praktiske politiske beslutninger.

Les mer om Oslo Høyres årsmøte 2015 og programbehandlingen

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her