våre hjertesaker

Her kan du lese mer om Grorud Høyres politikk.

Høyre vil bevare småhusområdene som er beskyttet av småhusplanen. Bydelen skal ha en variert boligsammensetning for en mangfoldig befolkning.

les mer

Høyre mener utbygging av kollektivnettet må prioriteres.

les mer

Bydelen må ha et aktivt folkehelsearbeid med gode tilbud til aktivt friluftsliv og idrettsaktiviteter.

les mer

Kom i kontakt med oss

Else Marie Brodshaug
Leder Grorud Høyre

Stig Kleven
Gruppeleder BU

Våre folk

Grorud Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter