Hjertesak: En by for alle. Enten de heter Ola eller Aisha.

Alle skal kunne norsk når de begynner på skolen

Oslo skal være mulighetenes by for alle som bor her, enten de er født på Sinsen eller i Somalia.

Vi er nå mer enn 600 000 mennesker fra ulike steder og med ulike kulturer, og Oslo har blitt en spennende og mangfoldig by. Det fører også med seg noen utfordringer. Skal vi løse disse, må alle få de samme mulighetene, men vi må også stille de samme kravene. I likhet med mennesker som alltid har bodd her, har de som akkurat har kommet, også et selvstendig ansvar for å ta del i og tilpasse seg kulturen og samfunnet.

Å sørge for at alle barn kan norsk godt nok til å følge undervisningen, er avgjørende for at de skal få en positiv opplevelse når de begynner på skolen. Med gode kunnskaper om norsk språk og kultur øker også sjansene for å lykkes med utdannelse og arbeid. Mennesker som kommer seg i jobb, får ikke bare lønn og selvstendighet – de opplever også tilhørighet, fellesskap og mening i hverdagen. Vi vil ha en by med like muligheter for alle, enten de er født her eller har flyttet hit.

OSLO HØYRE VIL:
  • Gi flere innvandrere mulighet til å ta fagbrev og videregående opplæring som del av språkopplæringsprogrammet.
  • At alle nye lærere som ansettes i norskopplæringen, har kompetanse som norsklærer for fremmedspråklige.
  • Øke bruken av arbeidspraksisplasser i norskopplæringen.
  • Innføre et fasttrack-program for å få nylig ankomne innvandrere med utdannelse raskt ut i arbeidslivet.
  • Innføre obligatorisk foreldreveiledning i opplæringsprogrammet for innvandrere, for å skape bedre forståelse for foreldrerollen i et moderne norsk samfunn.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her