En større satsing på idretten!

Det er mye bra som skjer i idretten i Oslo, men Ap-byrådets budsjett for Osloidretten i 2021 er trist lesing for alle med bankende idrettshjerter.

Nicolai Øyen Langfeldt, Høyres talsperson for idrett i Oslo

Et godt lokalt idrettstilbud gir mange barn og unge noe meningsfylt å gjøre på fritiden. Idretten forener, inkludere og inspirerer, uavhengig av bakgrunn og talent. Osloidretten består av mange fantastiske ildsjeler som ønsker bedre idrettstilbud for barn og unge i sitt nærmiljø. Frivillige som bruker all sin fritid på å planlegge og tilrettelegge for idrett til barn og unge, fortjener å møte en respektfull kommune som bidrar til forutsigbarhet.

I Oslo Høyres 2021-budsjett setter vi derfor av 100 millioner i investeringer i Osloidretten, der 70 millioner av disse går til oppgradering, investering og støtte til idrettsanlegg.

Det er mye bra som skjer i idretten i Oslo, men Ap-byrådets budsjett for Osloidretten i 2021 er trist lesing for alle med bankende idrettshjerter. Til neste år blir det ingen nye kunstgressbaner, ingen ambisjoner om flere undervarmeanlegg og kutt i så å si all støtte til realisering av idrettsanlegg i frivillig regi. Og heller ikke denne gangen har byrådet prioritert støtte slik at barn i lavinntektsfamilier skal delta i idrett.

I dette alternative budsjettet, legger Høyre opp til at satsingen på idrettsanlegg skal trappes opp. Byrådet kutter i sitt budsjettforslag nesten hele tilskuddspotten for realisering av idrettsanlegg i idrettens egen regi. Det vil kunne få store konsekvenser for mange idrettslag som driver egne idrettsanlegg. I Oslo Høyres 2021-budsjett setter vi derfor av 100 millioner i investeringer i Osloidretten, der 70 millioner av disse går til oppgradering, investering og støtte til idrettsanlegg. Høyre setter i tillegg av 30 millioner til kunstgressbaner og granulatuttak.

Høyre har også fremmet flere forslag for å løfte idretten:

  • For å stimulere til at flere barn får muligheten til å delta i idretten må det etableres en ordning der foreninger og idrettslag kan få kompensert deler av kostnadene for inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier, nå alternativet er at disse barna ikke deltar.
  • Sørge for at barn og unge fra lavinntektsfamilier får dekket medlemskap og aktivitetsavgift til en fritidsaktivitet. I dette alternative budsjettet setter vi av 10 millioner i støtte til dette.
  • Igangsette prosjektering av en rekke prosjekter, blant annet Valle Hovin skøytehall, BMX-anlegg på Haraløkka, fremskyving av Haugerudhallen, flerbrukshall på St.Hanshaugen, opprusting av cricketanlegg, kunstgressbane på Voksentoppen, rulleskianlegget på Sogn og Åsland skyteanlegg.
  • For å bekjempe mobbing må det etableres et forsvarlig system i arbeidet med elevenes læringsmiljø som samsvar med opplæringsloven.

  • Mange skoler forteller at de ikke har ressurser til å drive forsvarlig, men blir ikke lyttet til av byrådet. Høyre ønsker at Oslos kommune innfører en nedre faglig grense for hva som er forsvarlig grunnfinansiering for en skole. 

  • Enkelte skoler i Oslo sliter med rekruttering av lærere. Høyre foreslår derfor en tiltakspakke for rekruttering, og setter blant annet av penger til en lønnstilskudd for Osloskolens lærere, hvorav en andel fordeles til skoler med særskilte utfordringer.  

Her kan du lese mer om alle våre forslag for å løfte Oslo som idretts-by

En større satsing på idretten!

Et godt lokalt idrettstilbud gir mange barn og unge noe meningsfylt å gjøre på fritiden. Idretten forener, inkludere og inspirerer, uavhengig av bakgrunn og talent. Osloidretten består av mange fantastiske ildsjeler som ønsker bedre idrettstilbud for barn og unge i sitt nærmiljø. Frivillige som bruker all sin fritid på å planlegge og tilrettelegge for idrett til barn og unge, fortjener å møte en respektfull kommune som bidrar til forutsigbarhet.

I Oslo Høyres 2021-budsjett setter vi derfor av 100 millioner i investeringer i Osloidretten, der 70 millioner av disse går til oppgradering, investering og støtte til idrettsanlegg.

Det er mye bra som skjer i idretten i Oslo, men Ap-byrådets budsjett for Osloidretten i 2021 er trist lesing for alle med bankende idrettshjerter. Til neste år blir det ingen nye kunstgressbaner, ingen ambisjoner om flere undervarmeanlegg og kutt i så å si all støtte til realisering av idrettsanlegg i frivillig regi. Og heller ikke denne gangen har byrådet prioritert støtte slik at barn i lavinntektsfamilier skal delta i idrett.

I dette alternative budsjettet, legger Høyre opp til at satsingen på idrettsanlegg skal trappes opp. Byrådet kutter i sitt budsjettforslag nesten hele tilskuddspotten for realisering av idrettsanlegg i idrettens egen regi. Det vil kunne få store konsekvenser for mange idrettslag som driver egne idrettsanlegg. I Oslo Høyres 2021-budsjett setter vi derfor av 100 millioner i investeringer i Osloidretten, der 70 millioner av disse går til oppgradering, investering og støtte til idrettsanlegg.
Høyre setter i tillegg av 30 millioner til kunstgressbaner og granulatuttak.

Høyre har også fremmet flere forslag for å
løfte idretten:

  • For å stimulere til at flere barn får muligheten til å delta i idretten må det etableres en ordning der foreninger og idrettslag kan få kompensert deler av kostnadene for inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier, nå alternativet er at disse barna ikke deltar.
  • Sørge for at barn og unge fra lavinntektsfamilier får dekket medlemskap og aktivitetsavgift til en fritidsaktivitet. I dette alternative budsjettet setter vi av 10 millioner i støtte til dette.
  • Igangsette prosjektering av en rekke prosjekter, blant annet Valle Hovin skøytehall, BMX-anlegg på Haraløkka, fremskyving av Haugerudhallen, flerbrukshall på St.Hanshaugen, opprusting av cricketanlegg, kunstgressbane på Voksentoppen, rulleskianlegget på Sogn og Åsland skyteanlegg.

Her kan du lese mer om alle våre forslag for å løfte Oslo som idretts-by.

Høyres prioriteringer for 2021

En skole der elevene lærer det viktigste

Høyres ambisjon om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne er viktigere enn noen gang!

les mer

Grønne og effektive hverdagsreiser

I en tid der utslippene må reduseres, er det svært bekymringsverdig at Oslo sine klimagassutslipp er økende. Den trenden må snus.

LES MER