Nå er ikke tiden for å kutte i Osloskolen!

Høyres ambisjon om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne er viktigere enn noen gang!

Silje Lutro, Høyres talsperson for utdanning i Oslo

Det er grunn til å være svært bekymret for situasjonen i Osloskolen. Flere piler peker feil vei, blant annet har Oslo hatt en nedgang på nasjonale prøver de siste årene, antallet alvorlige mobbesaker øker, og andelen elever under bekymringsgrensa i lesing og regning er sterkt økende. Likevel foreslår byrådet å kutte i Osloskolen, det vil ikke Høyre være med på. Det viktigste nå er å gjenreise en skole som utjevner sosiale forskjeller og som gir alle Oslobarn de samme mulighetene for å lykkes i livet.

Læreren gjør en formidabel innsats og er med på dugnaden, da er ikke tiden inne for kutt.

Vi vet at flere skoler driver på kanten av det forsvarlige, og at de har vært nødt til å nedprioritere nødvendig læremateriell, spesialundervisning og assistenter. Coronapandemien har forsterket mange av disse utfordringene, I tillegg til å undervise skal læreren håndheve strenge smittevernsregler samt forberede hjemmeoppgaver for elever som er i karantene. Læreren gjør en formidabel innsats og er med på dugnaden, da er ikke tiden inne for kutt.

I Oslo Høyres forslag til budsjett setter vi derfor av mer penger til skolebudsjettene, totalt 245,5 millioner kroner mer enn byrådet i satsinger som kommer elevene til gode. Av dette vil vi fordele 150 millioner kroner til grunnfinansiering av barne- og ungdomsskolene, slik at de skolene som har fått størst kutt de siste årene får en forsvarlig tildeling per elev.

Noe av det første byrådsleder Raymond Johansens byråd gjorde var å fjerne basisfag «slik at skoler også kan satse på andre fag» enn norsk, engelsk og regning. 5 år senere viser det seg å være feil politikk. Høyre foreslår en storstilt satsning på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring. Høyres ambisjon om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne er viktigere enn noen gang!

Høyre har også fremmet mange forslag på hvordan kommunen burde prioritere for å få Osloskolen på rett vei igjen;

  • For å bekjempe mobbing må det etableres et forsvarlig system i arbeidet med elevenes læringsmiljø som samsvar med opplæringsloven.
  • Mange skoler forteller at de ikke har ressurser til å drive forsvarlig, men blir ikke lyttet til av byrådet. Høyre ønsker at Oslos kommune innfører en nedre faglig grense for hva som er forsvarlig grunnfinansiering for en skole. 
  • Enkelte skoler i Oslo sliter med rekruttering av lærere. Høyre foreslår derfor en tiltakspakke for rekruttering, og setter blant annet av penger til en lønnstilskudd for Osloskolens lærere, hvorav en andel fordeles til skoler med særskilte utfordringer.  
  • For å bekjempe mobbing må det etableres et forsvarlig system i arbeidet med elevenes læringsmiljø som samsvar med opplæringsloven.

  • Mange skoler forteller at de ikke har ressurser til å drive forsvarlig, men blir ikke lyttet til av byrådet. Høyre ønsker at Oslos kommune innfører en nedre faglig grense for hva som er forsvarlig grunnfinansiering for en skole. 

  • Enkelte skoler i Oslo sliter med rekruttering av lærere. Høyre foreslår derfor en tiltakspakke for rekruttering, og setter blant annet av penger til en lønnstilskudd for Osloskolens lærere, hvorav en andel fordeles til skoler med særskilte utfordringer.  

Her kan du lese mer om alle våre forslag for å gjøre Osloskolen bedre .

Nå er ikke tiden for å kutte i Osloskolen!

Det er grunn til å være svært bekymret for situasjonen i Osloskolen. Flere piler peker feil vei, blant annet har Oslo hatt en nedgang på nasjonale prøver de siste årene, antallet alvorlige mobbesaker øker, og andelen elever under bekymringsgrensa i lesing og regning er sterkt økende. Likevel foreslår byrådet å kutte i Osloskolen, det vil ikke Høyre være med på. Det viktigste nå er å gjenreise en skole som utjevner sosiale forskjeller og som gir alle Oslobarn de samme mulighetene for å lykkes i livet.

Læreren gjør en formidabel innsats og er med på dugnaden, da er ikke tiden inne for kutt.

Vi vet at flere skoler driver på kanten av det forsvarlige, og at de har vært nødt til å nedprioritere nødvendig læremateriell, spesialundervisning og assistenter. Coronapandemien har forsterket mange av disse utfordringene, I tillegg til å undervise skal læreren håndheve strenge smittevernsregler samt forberede hjemmeoppgaver for elever som er i karantene. Læreren gjør en formidabel innsats og er med på dugnaden, da er ikke tiden inne for kutt.

I Oslo Høyres forslag til budsjett setter vi derfor av mer penger til skolebudsjettene, totalt 245,5 millioner kroner mer enn byrådet i satsinger som kommer elevene til gode. Av dette vil vi fordele 150 millioner kroner til grunnfinansiering av barne- og ungdomsskolene, slik at de skolene som har fått størst kutt de siste årene får en forsvarlig tildeling per elev.

Noe av det første byrådsleder Raymond Johansens byråd gjorde var å fjerne basisfag «slik at skoler også kan satse på andre fag» enn norsk, engelsk og regning. 5 år senere viser det seg å være feil politikk. Høyre foreslår en storstilt satsning på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring. Høyres ambisjon om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne er viktigere enn noen gang!

Høyre har også fremmet mange forslag på hvordan kommunen burde prioritere for å få Osloskolen på rett vei igjen;

  • For å bekjempe mobbing må det etableres et forsvarlig system i arbeidet med elevenes læringsmiljø som samsvar med opplæringsloven.

  • Mange skoler forteller at de ikke har ressurser til å drive forsvarlig, men blir ikke lyttet til av byrådet. Høyre ønsker at Oslos kommune innfører en nedre faglig grense for hva som er forsvarlig grunnfinansiering for en skole. 

  • Enkelte skoler i Oslo sliter med rekruttering av lærere. Høyre foreslår derfor en tiltakspakke for rekruttering, og setter blant annet av penger til en lønnstilskudd for Osloskolens lærere, hvorav en andel fordeles til skoler med særskilte utfordringer.  

Her kan du lese mer om alle våre forslag for å gjøre Osloskolen bedre .

Høyres prioriteringer for 2021

Grønne og effektive hverdagsreiser

I en tid der utslippene må reduseres, er det svært bekymringsverdig at Oslo sine klimagassutslipp er økende. Den trenden må snus.

LES MER

En større satsing på idretten!

 

Det er mye bra som skjer i idretten i Oslo, men Ap-byrådets budsjett for Osloidretten i 2021 er trist lesing for alle med bankende idrettshjerter.

LES MER