Oslo Høyre har startet arbeidet med å lage et nytt kommunevalgsprogram til kommunevalget i 2023. Programmet vil inneholde våre prioriterte punkter for å skape en bedre by.

Send oss dine forslag til hva Oslo Høyres politikere bør gjøre for at Oslo skal bli en enda bedre by. Alle innspill mottas med takk – enten du er privatperson eller representerer et lag, forening eller organisasjon.

Om Oslo Høyres programprosess

Oslo Høyre har startet arbeidet med å utarbeide nytt partiprogram til kommunevalget i 2023. 

Det er nedsatt en programkomité som skal utarbeide et endelig utkast til nytt partiprogram, og seks ulike programforberedende utvalg som vil utarbeide forslag til politiske hovedlinjer som oversendes programkomiteen.

Endelig partiprogram forventes vedtatt høsten 2022. Vi vil oppdatere denne siden med en detaljert tidsplan så snart den er klar.

Oslo Høyres programkomité

Oslo Høyres programkomité består av:

Merete Agerbak-Jensen (leder)
Ellen Chr. Christiansen (nestleder)
Egil Dahl
Christer Mjåset
Anne H. Rygg
Emma Ingeborg Tveit Erlandsen
Haakon Gløersen
Hilde Helland
Ingelin Kristin Nord
Jan Johansen
Jon Anders Henriksen
Jon Ole Bjørklund Whist
Mehmet Kaan Inan
Saida Begum
Ola Peter Krohn Gjessing

Lars-Jørgen Kihlberg Olsen (sekretær)

Informasjon til interesseorganisasjoner, lag og foreninger

Organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å sende innspill til Oslo Høyres kommunevalgsprogram i en annen form enn via webskjemeet på denne siden, kan sende sine innspill per epost til [email protected]

Vi anbefaler at dere sender innspillene så tidlig som mulig, og i alle tilfelle før 1. juni 2022.

Dersom du ønsker å invitere noen fra Oslo Høyres programforberedende utvalg eller programkomité på besøk til din organisasjon eller bedrift, ta kontakt med programkomiteens sekretær Lars-Jørgen Kihlberg Olsen på [email protected]

Oslo Høyres hjertesaker

Skape mer og inkludere flere

Kunnskap i skolen

Oslo Høyres hjertesaker

Skape mer og inkludere flere

Mennesker er vår viktigste ressurs og terskelen for å ansette folk må gjøres lavere.

Lær mer om vår politikk

Kunnskap i skolen

Ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne.

Lær mer om vår politikk

Rusreform

De som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff. Oslo bør bli prøvekommune for en ny rusreform.

Lær mer om vår politikk

En grønn by

Vi skal ta vare på Marka og Oslofjorden, beskjempe forsøpling og forurensning og sørge for at det er enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen.

Lær mer om vår politikk