Afshan Rafiq

1. Navn
Afshan Rafiq

2. Fødselsår
1975

3. Bydel
Stovner

4. Yrkestittel
Jobbspesialist i NAV

5. Utdanning
Cand.mag. grad i(statsvitenskap, sosiologi og kriminologi) og masteremne i Supported Employment – Inkluderingskompetanse

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Nå jobbspesialist og fung. avd.leder Nav Tidligere stortingsrepresentant, forfatter Cappelen Damm, dommer i Oslo Forliksråd, rådgiver Oslo Høyre og vikarlærer.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Sørge for at bedriftene og jobbene kommer tilbake og velferden (skole, helse, eldreomsorg) trygges etter koronakrisen. Vi må fortsette å løfte skolen, kutte helsekøen og legge til rette for flere arbeidsplasser slik at folk får tryggheten tilbake.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Med meg vil OH få en kandidat med unik kompetanse og evne til å gjøre en solid jobb for partiet, og med erfaring fra både lokal- og rikspolitikken.