Alice Aarebrodt

1. Navn
Alice Aarebrodt

2. Fødselsår
1986

3. Bydel
St. Hanshaugen

4. Yrkestittel
Markedsrådgiver

5. Utdanning
Internasjonal markedsføring – Høgskolen i Telemark, Organisasjon og ledelse – Høgskolen i Lillehammer

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
12 års erfaring med markedsføring av bl.a. kjeder og kjøpesentre. I dag er jeg markedsrådgiver for Olav Thon Gruppen. Bl.a. vara til Bystyret og Stortinget.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Det vil nå fremover trolig forsvinne mange arbeidsplasser, pga. korona. Utfordring nr. 1 nå blir å stimulere til at det skapes nye arbeidsplasser i privat sektor, og jobber for at ingen av dem som nå mister jobben faller utenfor.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Igjennom min jobb ser jeg de utfordringer som nå kommer. Derfor tror jeg vi trenger 4 nye år med Høyre-politikk. Det er jeg utrolig motivert for å kjempe for.