Andreas Fredriksen

1. Fullt navn slik det er registrert i folkeregisteret
Andreas Fredriksen

2. Fødselsår
1993

3. Bydel
Sagene

4. Yrkestittel
Strategi-, IT-, og utviklingsansvarlig.

5. Utdanning
Siviløkonom med spesialisering i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Vararepresentant for kommunestyret i Sola og fylkestinget i Rogaland. Fastmøtende i Oppvekst- og velferdskomitéen Sagene bydel, varamedlem i bydelsutvalget. Tidl. Styreleder i Studentsamskipnaden i Stavanger og BI Studentsamfunn nasjonalt.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Det økende presset om å legge ned landets største inntektskilde, Olje og Gass, sett opp mot det økende tidspresset om å verne natur og miljø. Hvilke tiltak bør prioriteres for å verne om innbyggernes velstand samt gjenreise miljøet.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg har et brennende engasjement for finans og næringspolitkk, kombinert med relevant politisk erfaring, samt en bakgrunn næringsliv som inkluderer: Plattformarbeider i Nordsjøen, gårdsarbeider, og nå IT-ansvarlig for en bank i Oslo.