Andreas Opsal Oftedal

1. Navn
Andreas Opsal Oftedal

2. Fødselsår
1990

3. Bydel
Frogner

4. Yrkestittel
Leder av Høyres Studenter og konsulent i Rud Pedersen Public Affairs.

5. Utdanning
Bachelorgrad i samfunnsøkonomi og pågående mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Jeg er leder i Høyres Studenter og Oslo Åpne Høyre, og en del av Unge Høyre og Høyres sentralstyre. Tidligere har jeg vært Formand og kampanjeansvarlig i DKSF og intern i NHO Service og Handel.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Det er viktig at det legges til rette for nye arbeidsplasser og skapes nye, grønne jobber. Vi må legge gode føringer, slik at veksten kommer i privat næringsliv. Kompetanseløft er nødvendig for at vi skal klare omstillingen.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
De siste to årene har jeg vært svært aktiv i de debattene de unge er opptatt av. Oslo Høyre blir enda bedre av unge kandidater, som tar ny energi inn i politikken. Dette laget ønsker jeg å styrke.