Anita Leirvik North

1. Navn
Anita Leirvik North

2. Fødselsår
1975

3. Bydel
Vestre Aker

4. Yrkestittel
Daglig leder

5. Utdanning
Cand mag (UiO), MBA (Instituto de Empresa)

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Jobbet innen eiendomsutvikling, leder nå for en bransjeforening i Norsk Industri for bedrifter innen bygg og anlegg, samt olje og gass. Tidligere leder for DKSF og NKSF, samt nestleder i Oslo Unge Høyre. I dag aktiv i bydelsutvalg og vara til bystyret.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Jeg mener det blir viktig fremover å få større del av befolkningen i arbeid, samtidig som vi finner måter å få mer for mindre innen velferd. Derfor mener jeg det er viktig å få inn private i velferdstilbudet, og lære det offentlige opp i å stille krav.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Som småbarnsmor representerer jeg en velgergruppe der Høyre står svakt, og kan derfor vise velgerne bredden i partiet. Jeg ønsker å representere denne gruppen innad i Høyre og ut blant velgerne. Det ville vært en ære for meg å få en plass på lista.