Anne Christine Kroepelien

1. Navn
Anne Christine Kroepelien

2. Fødselsår
1966

3. Bydel
St.Hanshaugen

4. Yrkestittel
Advokat

5. Utdanning
Juridikum og delstudier i statsvitenskap

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
25 års erfaring som advokat for næringslivet og har arbeidet i både privat og offentlig virksomhet. Tidligere leder for bydelsutvalget på St. Hanshaugen (2015-2019) og tidl. styremedlem i St. Hanshaugen Høyre og Oslo Høyres kvinneforum.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Den største utfordringen er å sikre rammebetingelser for næringslivet og bærekraftig vekst i økonomien. Klimagassutslippene må reduseres og nye arbeidsplasser skapes. Inkludering, integrering og kulturpolitikk bidrar til utviklingen av fellesskapet.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg har erfaring fra næringslivet, er engasjert, god til å samarbeide og forhandle kompromisser samt opptatt av resultater og å gjennomføre Høyres politikk.