Bård Standal

1. Fullt navn slik det er registrert i folkeregisteret
Bård Standal

2. Fødselsår

3. Bydel

4. Yrkestittel

5. Utdanning

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?