Camilla Strandskog

1. Navn
Camilla Strandskog

2. Fødselsår
1984

3. Bydel
Nordre Aker

4. Yrkestittel
Stortingsrepresentant

5. Utdanning
Bachelor i Statsvitenskap og master i rettsvitenskap

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Jeg er tidligere studentpolitiker, nestleder i Unge Høyre, byrådssekretær i Oslo fra 2011 – 2015, politisk rådgiver i regjeringen og møter nå på Stortinget.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
De neste fire årene vil være en test på om vi greier å levere gode velferdstjenester med færre menneskelige og økonomiske ressurser. Da må vi bruke de folkene vi har smartere, ta i bruk ny teknolog og åpne for flere private og ideelle aktører.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg vil jobbe for at vi tørr å tenke nytt om hvordan vi leverer gode tjenester til innbyggerne for å sikre barn og unge like gode muligheter i fremtiden.