Christer Mjåset

1. Navn
Christer Mjåset

2. Fødselsår
1973

3. Bydel
Nordre Aker

4. Yrkestittel
Viseadministrerende direktør, Helseplattformen AS

5. Utdanning
Jeg er utdannet lege ved universitetet i Oslo og spesialist i nevrokirurgi ved Oslo Universitetssykehus. Jeg har også bachelor i litteraturvitenskap og filosofi fra Universitetet i Oslo.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Jeg var valgt leder i Yngre legers forening fra 2015-2019, og visepresident i Legeforeningen fra 2017-2019. I denne fireårsperioden jobbet jeg tett med politikere på alle nivåer, fra lokalt til storting- og minister-nivå.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
COVID-19-epidemien har vist at vi trenger å gjennomgå hvordan vi organiserer og finansierer landets helsetjeneste. Både det grønne skiftet og det endrede politiske bildet i Europa og internasjonalt vil by på store utfordringer fremover.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Med min bakgrunn fra organisasjons- og kommunikasjonsarbeid, samt arbeid med helse og folkehelse, ønsker jeg å bidra til å skape fremtidens Høyre-politikk.