Christine Holtan Bøgh

1. Navn
Christine Holtan Bøgh

2. Fødselsår
1968

3. Bydel
Ullern

4. Yrkestittel
Fagansvarlig Transport i miljøstiftelsen ZERO

5. Utdanning
Master of Science i Ressursgeografi og bærekraft fra UiO samt Bedriftsøkonom BI. Etterutdanning i ledelse, kommunikasjon og arbeidsrett.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Sjefsekretær/daglig leder Oslo Høyre (2016-19). 18 års lederfaring som daglig leder, kommunikasjonsdirektør og fagleder innen samfunnspolitikk, kommunikasjon, samferdsel og klima/miljø.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
I neste periode må det sikres langsiktig bærekraftig både økonomisk, sosialt og miljømessig. God næringspolitikk må gi flere, grønne arbeidsplasser. Unge må sikres trygge oppvekstvilkår og en skole som motiverer til læring.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Norge står overfor store bærekraftsutfordringer. Jeg vil bidra med løsninger som virker og som samtidig gjør vårt samfunn til et ennå bedre sted å være.