Dilek Ayhan

1. Navn
Dilek Ayhan

2. Fødselsår
1979

3. Bydel
St. Hanshaugen

4. Yrkestittel
Spesialrådgiver

5. Utdanning
1) Dataingeniør fra HiO.
2) Tar en Executive MBA med spesialisering i Global Business ved BI.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Politisk erfaring: Tidl. statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet (2013-2018) / Yrkeserfaring: Spesialrådgiver for BIs rektor og ledelse / Young Global Leader i World Economic Forum / Har ledererfaring fra privat, offentlig og frivillig sektor

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
1) Skape vekst og flere jobber
2) Fremme det grønne skiftet
3) Inkludere enda flere i arbeidslivet.
4) Sikre Norges trygghet i en mer ustabil verden

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg vil bidra i arbeidet med å få fart i økonomien, og er motivert for å arbeide for valgseier!