Egil Husmo

1. Navn
Egil Husmo

2. Fødselsår
1965

3. Bydel
Bjerke

4. Yrkestittel
Produktsjef

5. Utdanning
Master of Science, Handelshøyskolen BI.Forsvaret: redningsmann, helikopter.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Gruppeleder for Høyre, Bjerke bydelsutvalg. Styremedlem i Bjerke Høyre. Kampanjeleder 2012 – 2020. Nominasjonskomiteen, stortingsvalget 2017.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Viktigst blir å legge til rette for næringslivet etter Covid. Nyttig tiltak vil være å etablere kunnskapsklynger. Oppdatere utdanningssektoren for fleksibel utdanning etter behov. Fjerne formueskatten. Forsvar tilpasset fremtidige utfordringer.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Vil bidra med erfaring fra næringsliv og lokalpolitikk. Et godt samfunn bygges nedenfra. Da er nødvendig med kjennskap til byggestenene og hvordan de kan brukes.