Bli kjent med Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg

1. Navn
Eirik Lae Solberg

2. Fødselsår
1971

3. Bydel
St Hanshaugen

4. Yrkestittel
Director

5. Utdanning
Master i europeisk politikk og historie fra University of Cambridge, bachelor i samfunnsøkonomi fra London School of Economics

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Nestleder Oslo Høyre, byrådslederkandidat, leder Høyres bystyregruppe, finansbyråd, statssekretær, kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, Director i Deloitte

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Barn og unge, uavhengig av bakgrunn, må få et best mulig utgangspunkt i livet. Det krever en kunnskapsskole med tilpasset undervisning. Samtidig må vi lykkes med grønn omstilling. Næringslivet må få bedre mulighet til å skape grønn vekst og arbeidsplasser

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Fordi jeg brenner for en god skole og et konkurransedyktig næringsliv. Og fordi jeg kjenner Oslo veldig godt og vil være en engasjert representant for byen vår.