Eli Sævareid

1. Navn
Eli Sævareid

2. Fødselsår
1958

3. Bydel
Frogner (jeg er pt folkeregistert i Haugesund)

4. Yrkestittel
Daglig leder

5. Utdanning
Bacholer

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Gründer av mange bedrifter, har jobbet politisk knyttet til egne bedrifter, har sittet 4 år som politiker i Haugesund

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Verdiskapning, vi trenger flere bedrifter innen bærekraftig virksomhet. Veldig stor og fortsatt voksende offentlig sektor.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg er samfunnsengasjert, handlekraftig, lyttende, opptatt av resultater, opptatt av å ivareta svake i samfunnet, opptatt av innovasjon og motivere for det.