Elisabeth Isachsen Rye-Florentz

1. Navn
Elisabeth Isachsen Rye-Florentz

2. Fødselsår
1980

3. Bydel
Vestre Aker

4. Yrkestittel
Gründer/eier Mere Mat AS

5. Utdanning
Bachelor i økonomi og adm. BI (2008-11), Fagbrev kokk (2005), Diplom Politics and Internatinal Studies, Warwick University (2000)

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Variert bakgrunn, bygget egen bedrift (Mere Mat, leverandør til dagligvarebransjen). Jobbet tidligere flere år i restaurantbransjen som kokk. Aktivt medlem i Oslo Høyre fra 2011, medlem i rep.skapet og vara i bystyret.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
1. Velferdsstatens bærekraft. Legge til rette for private initiativ og en aktiv og tydelig miljøvennlig næringspolitikk i alle næringer som øker sysselsetting og inntekter til staten.
2. Utenforskap/integrering. Færre på trygd og ytelser, flere i jobb.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
En pragmatisk og problemløsende tilnærming til politikk. Kommer utenfra (i den forstand at jeg ikke har vært medlem i UH) og kan komme med noen nye tanker og perspektiver. Bred arbeidslivserfaring.