Erik Kreyberg Normann

1. Navn
Erik Kreyberg Normann

2. Fødselsår
1956

3. Bydel
Nordre Aker

4. Yrkestittel
Lege

5. Utdanning
Lege med spesialistutdanning i barnesykdommer, lederutdanning i form av MELED (Legeforeningen, NHH og AFF), KLUT (Oslo kommunes topplederprogram), Topplederprogrammet til Helse- og omsorgsdepartementet samt Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Sykehuslege i 14 år, 2 år allmennpraksis, toppleder i Barne- og familieetaten i Oslo, Ullevål sykehus, Sykehuset Buskerud, Akershus universitetssykehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Curato (privat røntgen) samt avd.direktør i Helsedirektoratet

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
COVID-19 kommer til å prege Norge og resten av verden i lang tid framover. Mye vil dreie seg om helse og prioriteringer innenfor dette feltet med alle de implikasjonene det har for driften av resten av sumfunnet.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg har betydelig bredde og erfaring innen for helse- og sosialsektoren og norsk samfunnsliv som jeg mener vil være viktig for en stortingsrepresentant fra Oslo den kommende perioden.