Fotograf: Oslo kommune/Sturlason.

Geir Kvarme

1. Navn
Geir Kvarme

2. Fødselsår
1963

3. Bydel

4. Yrkestittel
Skuespiller

5. Utdanning
Statens Teaterhøgskole 1986-1989

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Skuespiller ved diverse scenekunstinstitusjoner og NRK fra 1989. Bystyrerepresentant i Oslo bystyre fra 2015-2019 og medlem av Kultur-og utdanningskomiteen. Nåværende medlem i Representantskapet i Oslo Høyre

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Å sikre en velferdsstat som er bærekraftig over tid. Skape ballanse i størrelse offentlig sektor/privat. Omstilling til et grønnere og mer miljømessig bærekraftig næringsliv. Skape nye arbeidsplasser. Innvandring i forhold til evne til integrering

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Bakgrunn fra et yrkesfelt som er underrepresentert i politikken, stor arbeidskapasitet, evne til å skape bro og forståelse mellom ulike synspunkt. Entusiastisk politisk interesse.