Grete Horntvedt

1. Navn
Grete Horntvedt

2. Fødselsår
1944

3. Bydel
Alna

4. Yrkestittel
Pensjonist/jusstudent

5. Utdanning
3 -årig lærerhøgskole m/engelsk grunnfag, Sosialpedagogikk mellomfag. Syv emnefag ijus (70 studiepoeng).

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Dir. Treider privatskole, Utdanningsdir. Oslo/Akershus, dir Norsk Kulturarv. Byråd kultur/utdanning og Næring/byutvikling. Pers.sekr.helse/sosialminister

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Få flere i arbeid som gir økonomisk sikkerhet og bærekraftige velferdsordninger. Bygge opp et troverdig forsvar og global beredskap. Utvikle forskning og innovasjon som fører til nye næringer og bekjemper klimautfordringene. Utvikle selveierdemokratiet.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg vil bidra til et helhetlig generasjonsperspektiv og forbedre forståelsen både for Oslos utfordringer og bidrag til samfunnsutviklingen.