Grete Horntvedt

Fødselsår: 

1944

Yrkestittel: 

Pensjonist

Bydel:

Gamle Oslo 

Utdanning:

Hamar Lærerhøgskole, cand ped Sosialpedagogikk UiO, 12 emnefag i Jus UiO.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Frivillighet og kultur. Byutvikling med vern gjennom bruk slik at byen vedlikeholdes og ny bruk fører til utvikling. Oppvekstvilkår for barn og unge herunder opplæring i barnehage og skole.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
For å bidra til at byen utvikler seg med sosial omsorg for de som trenger det mest og personlig frihet under ansvar for den enkelte slik at innbyggerne kan bestemme mer over eget liv, velge barnehage, skoletilbud og eldreomsorg etter egne forutsetninger.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Byråd for utdanning og kultur i 3 år og byråd for byutvikling i 4 år. Direktør i Norsk Kulturarv i 5 år. Engasjert og nysgjerrig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Liker å utfordre meg selv, og mine barnebarn sier at jeg er modig.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Lille Herbern på Bygdøy. Utsikt både til byen, marka og fjorden.