Håkon Andreas Flydal

1. Navn
Håkon Andreas Flydal

2. Fødselsår
1997

3. Bydel
St. Hanshaugen

4. Yrkestittel
Student

5. Utdanning
Begynner på medisin på UiO våren 2020

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Meldte meg inn i Unge Høyre i 2011 og har vært aktiv siden. Sitter nå som leder i Oslo Unge Høyre, BU-medlem på St. Hanshaugen og vara til bystyret.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Klimakrisen er vår tids største utfordring. Skal vi løse den samtidig som vi skaper jobber og bevarer velferdsstaten, må vi bruke mindre penger, samtidig som vi legger til rette for grønne jobber.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?Selv om Oslo Høyre trenger mange med mer livs- og yrkeserfaring enn meg, trenger vi også unge mennesker med nye ideer og måter å se ting på. Der kan jeg bidra.