Haleh Ashraf

1. Navn
Haleh Ashraf

2. Fødselsår
1983

3. Bydel
Grorud

4. Yrkestittel
Daglig leder og administrativ konsulent

5. Utdanning
Bachelor i sykepleie fra Flinders University i South-Australia (2006). Juridisk kontormedarbeider fra Utdanningshuset i Oslo (2010).

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Yrkeserfaring fra offentlig og privat sektor, er nå gründer. BU Grorud, styremedlem/kasserer Grorud, resolusjonskomité 2019, programgruppen «Hva skal vi leve av» 2020.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Næringsliv og arbeidsplasser blir viktig, innovative løsninger på tradisjonelle spørsmål, velferdssystemet vårt, et grønt skifte uten å fiendtliggjøre f.eks oljesektor, skole og utdannelse med fokus på å løfte gutter.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg liker å høre på og forstå folks meninger, både i H og i eksterne partier. Ved å ha en dypere forståelse, vil jeg jobbe for å bygge broer og tillit, som fører til et produktivt samarbeidsklima.