Heidi Nordby Lunde

Heidi Nordby Lunde

1. Navn
Heidi Nordby Lunde

2. Fødselsår
1973

3. Bydel
Grünerløkka

4. Yrkestittel
Stortingsrepresentant

5. Utdanning
Samfunn og kommunikasjon (BI)

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
20 års erfaring fra privat næringsliv, innen IKT, media og oppstartsbedrifter. To perioder på Stortinget, lokallagserfaring fra Oslo Høyre.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Mindre økonomisk handlingsrom, nødvendig omstilling av offentlig sektor, inkluderende arbeidsliv og forsvar av den liberale verdensordenen.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
For å bidra til at Høyre gir troverdige svar på de fire politiske utfordringene jeg mener vi står ovenfor.