Henning Ruud Olsen

1. Navn
Henning Ruud Olsen

2. Fødselsår
1977

3. Bydel
Stovner

4. Yrkestittel
Leder kundelojalitet, Allente

5. Utdanning
Markedsøkonom, BI

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
20 års erfaring fra privat sektor og 15 års ledelse innen salg, kundeservice og kundelojalitet. Styremedlem og kampanjeleder i Stovner Høyre siden 2019. Vara i bydelsutvalget 2019, og direktevalgt til representantskapet 2020.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Vi må få flest mulig raskt tilbake i jobb etter pandemien og samtidig sikre et bærekraftig grønt skifte. Vi skal fortsatt ha et godt velferdstilbud og i større grad løfte opp de som faller utenfor samfunnet.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Med lang erfaring fra privat sektor, har jeg fått god kontakt med grasrota. Engasjerer meg, da jeg er en av de som føler et ansvar for å påvirke aktivt, fremfor å kun snakke om det. Pågangsmotet er på topp og jeg vil være et friskt pust i rikspolitikken.