Hermann Smith-Sivertsen

1. Navn
Hermann Smith-Sivertsen

2. Fødselsår
1962

3. Bydel
Ullern

4. Yrkestittel
Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

5. Utdanning
Dr. Polit i statsvitenskap fra Univ i Oslo 2005, Cand. Polit med Sammenliknende Politikk hovedfag fra Univ i Bergen 1992 med historie mellomfag i fagkretsen

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
28 år som foreleser i høyere utdanning. Varamedlem til Oslo bystyre fra 2011 til nå, leder Ullern H. Formann Norges Konservative Studenterforbund 1987-1989.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Styrke forsvarsevnen. Bekjempe utenforskap hos arbeidsføre mennesker i yrkesaktiv alder. Legge til rette for nye næringer, ny teknologi og private investeringer i Norge. Troverdig miljøsatsing som folk kan leve med. Ikke tolerere gjengkriminalitet.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg har et konservativt engasjement for kriminalitets-bekjempelse, skole, forsvar, utenrikspolitikk, integrering og barnevennlige boområder. Forsker-erfaring.