Hermann Kopp. Foto: Oslo kommune/Sturlason.

Foto: Oslo kommune/Sturlason.

Hermann Kopp

1. Navn
Hermann Kopp

2. Fødselsår
1936

3. Bydel
Frogner

4. Yrkestittel
Siviløkonom, M.B.A.

5. Utdanning
Harvard Business School, M.B.A.; Harvard College, A.B. cum laude, statsvitenskap; Befalsskolen for Infanteriet

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Omfattende leder-/yrkeserfaring (sjømat, elektronikk, telekom, undervisning);  fortsatt aktiv i næringsliv og politikk; styreverv (ex. Coast Seafood AS fra 1999); Handelshøyskolen BI; leder av Oslo Fotballkrets; 8 perioder i Oslo bystyre.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Forutsigbarhet; fjerne formueskatten (av hensyn til familieeide hjørnesteinsbedrifter i hele landet); samferdsel; forskning og utdanning; Norge etter oljen;

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Politikk og statsvitenskap som hovedinteresse fra jeg første gang deltok i en stortingsvalgkamp i 1953; omfattende faglige kunnskaper og erfaring fra næringsliv, undervisning, og frivillige organisasjoner. Stort kontaktnett.