Hilde Helland

1. Navn
Hilde Helland

2. Fødselsår
1977

3. Bydel
Østensjø

4. Yrkestittel
Grunder

5. Utdanning
Sykepleier med videreutdanning i ledelse

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
17 års erfaring fra helsevesenet i Oslo, både ideell og kommersiell drift. Bl.a ti år som leder innenfor eldreomsorg i Kirkens Bymisjon, 5 år som daglig leder ved Manglerudhjemmet og siste tiden som kommunikasjonssjef i Unicare. Nå grunder.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Psykisk helse, mangel på kvalifisert helsepersonell, miljø, både landets og den enkeltes økonomi mtp høy arbeidsledighet grunnet corona. ( jobbe for flere arbeidsplasser )

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg har lang erfaring fra helsevesenet og kjenner arbeidslivet på godt og vondt innenfor denne sektoren. Jeg tenker at jeg kan være et friskt tilskudd på lista;fra Oslo Øst, alenemor og utdannet sykepleier. Jeg ønsker å jobbe for et enda bedre helsevesen.