Ine Mari Molteberg-Bøhn

1. Navn
Ine Mari Molteberg-Bøhn

2. Fødselsår
1981

3. Bydel
Bjerke

4. Yrkestittel
Head of People and Culture

5. Utdanning
Master of Management, økonom

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
2 perioder som gruppeleder i Bydelsutvalget i Bydel Bjerke

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Pandemien har skapt økonomiske utfordringer både lokalt i kommunene, men også på nasjonalt plan. Evnene til å skape nye arbeidsplasser, økonomiske insentiver som sikrer investeringer fra det private og en robust bærekraftig økonomisk vekst.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg har en bred erfaring fra privat næringsliv, særlig innen finans og IT.Jeg tror disse sektorene blir meget viktig i årene fremover for å skape nye type arbeidsplasser og vekst i økonomien.