Ine Marie Eriksen Søreide

1. Navn
Ine Marie Eriksen Søreide

2. Fødselsår
1976

3. Bydel
Gamle Oslo

4. Yrkestittel
Utenriksminister

5. Utdanning
Cand. jur., Universitetet i Tromsø

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Stortingsrepresentant fra 2001 – d.d., forsvarsminister 2013-2017 og utenriksminister 2017-d.d.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Det viktigste blir å håndtere pandemien og de økonomiske og sosiale virkningene av den. Og i en mer urolig og uforutsigbar verden, er det avgjørende for Norge å verne om EØS, internasjonalt samarbeid og fortsette styrkingen av Forsvaret.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Selv om vi har fått gjort mye de siste årene, møter vi også nye utfordringer, som pandemien. Jeg mener vår politikk gir de beste løsningene, og vil gjerne fortsette å representere Oslo Høyre og jobbe for våre løsninger.