Ingeborg Seel Tennes

Fødselsår: 

1990

Yrkestittel: 

Rådgiver

Bydel:

Grünerløkka 

Utdanning:

Master i statsvitenskap

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Jeg er opptatt av arbeidsplasser, næringsliv, skole, utenforskap/sosial mobilitet og velferd.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg stiller til valg for Oslo Høyre fordi jeg mener det er viktig for byen vår at det nå kommer et skifte. Vi trenger trygg styring og opprydding i flere etater som nå har fått et for langt etterslep og saksbehandlingstid.Jeg ønsker å jobbe for at vi også i fremtiden skal ha en by som er åpen og velkommen for alle. En by som er inkluderende og hvor grønne valg er lett tilgjengelig.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 

Jeg har 7 års erfaring fra næringslivet og har primært jobbet med kommunikasjon/media. Har også jobbet for Høyre i Tromsø og kjenner til organisasjonen godt.Jeg vil spesielt trekke frem at jeg er god i møter med mennesker og kan representere Høyre godt i ulike sammenhenger. Dette er også noe jeg har stor glede av.

I dag sitter jeg i AU i Oslo og som 6 vara til stortinget.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Mitt favorittsted i Oslo er på en benk langs Akerselva. Akerselva er et fantastisk tilbud og noe som er helt unikt for Oslo. Spesielt under corona-pandemien har Akerselva betydd mye for meg og mange andre i byen vår.