Ingeborg Seel Tennes

1. Navn
Ingeborg Seel Tennes

2. Fødselsår
1990

3. Bydel
Gamle Oslo

4. Yrkestittel
Direktør forretningsutvikling

5. Utdanning
Master i statsvitenskap

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Har jobbet med kommunikasjon i ulike stillinger i fire år i privat næringsliv. Aktivt medlem i høyre siden 2013 og sitter nå i styret til Gamle Oslo og vara til representantskapet.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Omstille Norge, vi trenger flere ben å stå på enn oljen. For å få til dette må vi vri virkemiddelapparatet og skatter slik at bedriftene blir belønnet for å ta grønne valg. De som leverer bærekraftige løsninger i dag må få fratrekk fra flere skatter og avgifter for å stimulere til vekst i denne sektoren. Dette må gjøres på en måte hvor de som i dag jobber med olje går over i mer «grønne» stillinger. Vi må satse videre innenfor de grønne næringene som bygger på kunnskapen og erfaringene vi har fra oljesektoren, det er Norges komparative fortrinn.

Vi må også jobbe mer med utenforskap og integrering. Med utenforskap mener jeg de som av en eller annen grunn havner på siden av samfunnet, enten det er arbeidsløshet, rus, sykdom eller andre årsaker. Vi bor tettere enn noen gang, men allikevel følger flere og flere seg alene. Vi må jobbe for at vi klarer å fange opp de som havner utenfor. Et samfunn kjennetegnes av hvordan de behandler sine svakeste.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg ønsker å være med på å beholde Høyre i regjering også etter 2021. Gjennom å ha erfaring fra både politikk og næringslivet ønsker jeg å bidra inn i arbeidet med å skape flere jobber som er en av de viktigste sakene i årene som kommer.