Ingrid Eitrem

Fødselsår: 

1980

Yrkestittel: 

Arbeidssøkende

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

Master i kunsthistorie og kurs i forvaltningsrett fra Universitetet i Oslo

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Jeg er opptatt av skolepolitikk, helse og et godt kulturtilbud for alle.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker å gjøre Osloskolen enda bedre ved å bruke nye metoder i opplæringen. Jeg vil også jobbe for at Oslo har et kulturtilbud som er tilpasset hele befolkningen.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har flere års erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til frivillig sektor. Gjennom studiene har jeg fått kompetanse om kunst og kultur som kan være nyttig hvis jeg skal jobbe med kulturfeltet.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Ekebergparken