Jan Ottesen

Fødselsår: 

1973

Yrkestittel: 

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel:

Sagene 

Utdanning:

Cand. Mag fra Universitetet i Bergen

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
At Oslo skal være verdens beste by å vokse opp i. Vi skal ha den beste skolen, fritidsaktiviteter for alle og byplanlegging for mennesker. Alle skal ha rett til å være trygge og vi skal bekjempe hverdagskriminaliteten.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg vil bidra til at verdens beste by blir enda bedre.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er engasjert i lokalmiljøet og har vært FAU leder i mange år. Er også engasjert for Ukraina og flyktningene som nå kommer til Norge. Har lang erfaring som leder i privat næringsliv i Oslo.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Torshov, selvfølgelig.