Jin Zhou

1. Navn
Jin Zhou

2. Fødselsår
1972

3. Bydel
Ullern

4. Yrkestittel
Forretningsutviklingssjef

5. Utdanning
Prosjektledelse ved Høgskolen i Molde, Bachelor of Business in Foreign Economic Relations and Trade i Shanghai Institute of Business Administration

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Jeg har jobbet mange år i store olje/shipping/offshore/energi selskaper begge i Norge og i Kina. Medlem for Oslo Høyre Rep., Varamedlem for Ullen Høyre BU2019-2023, Medlem Styret for Ullen Høyre 2019-2021, Medlem Driftsstyret for Lilleaker Skole.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Virkningene av korona og oljeprisfallet vil ramme næringsliv hardt. Velferdsstaten vil få i fremtiden er den mye omtalte eldrebølgen. Bedre utdanning, grønt skifte overgangen til et klimavennlig lavutslippssamfunn. Fertilitet, Likestilling og invandring.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg er en samfunnsinteressert innvandrer kvinne som er opptatt av at Norge bygger et bærekraftig, mangfoldig velferdssamfunn. Med min internasjonale og nasjonale erfaring fra politikk og næringsliv skal jeg sørge for at flere får jobb og har et godt liv.